Hujjatlarni quyida yuklab olish mumkin

Hujjatni yuklab olish БАЛАНС-ШОХРУД-2021 йил якуний

Hujjatni yuklab olish Баланс 2019

Hujjatni yuklab olish Фин.рез 2019

Hujjatni yuklab olish Баланс 2020

Hujjatni yuklab olish Фин.рез 2020

Hujjatni yuklab olish Баланс 2021

Hujjatni yuklab olish Фин.рез 2021

Hujjatni yuklab olish Yillik hisobot 2022

Hujjatni yuklab olish 2022-yil 1-chorak uchun hisobot

Hujjatni yuklab olish 2022-yil 2-chorak uchun hisobot

Hujjatni yuklab olish 2022-yil 3-chorak uchun hisobot