Faillarni Yuklash

Hujjatni yuklab olish Аудитор_Хулоса_ШОХРУД_2021_йил_якуни

Hujjatni yuklab olish Молиявий_натижа_2021_йил_якуни_ШОХРУД

Hujjatni yuklab olish Шохруд аудит хулоса-2020 йил учун

Hujjatni yuklab olish УМУУМИЙ_ЙИҒИЛИШ_БАЁННОМАСИ_2018_йил_якуни_шохруд

Hujjatni yuklab olish Умумий_йиғилиш_баённомаси_ШОХРУД_2020_йил_якуни

Hujjatni yuklab olish 2019 йил якуни 06-сонли суш.факт

Hujjatni yuklab olish 2019 йил якуни -32-сонли суш факт

Hujjatni yuklab olish 2020 йил якуни -32 сон суш факат

Hujjatni yuklab olish 2020 йил якуни06-сонли суш факт

Hujjatni yuklab olish 08_сонли_суш_факт_2020_йил_якуни_бошкарув

Hujjatni yuklab olish 08-сонли суш факт-2020 йил якуни

Hujjatni yuklab olish Шохруд аудит хулоса-2020 йил учун

Hujjatni yuklab olish Ochik Malumotlar. Auditor_Hulosa_SHOHRTSUD_2021_yil_yakuni

Hujjatni yuklab olish Аудитор_хулоса_2019_йил_якуни_Шохруд

Hujjatni yuklab olish 37_мухим_маълумот_буйича_маълумот

Hujjatni yuklab olish Kuzatuv kengashi tarkibini o

Hujjatni yuklab olish Ijro etuvchi organ tarkibining o

Hujjatni yuklab olish Filiallar ro

Hujjatni yuklab olish Qimmatli qog'ozlar bo'yicha daromadlarni hisoblash